Fleksibel framtid for Skatteetaten

Skattedirektør Hans Christian Holte

Skatteetaten omorganiseres den 1.januar 2019, og får med det en ny toppledelse og struktur på hele organisasjonen med 6500 ansatte. Dette er ingen liten operasjon, så hva er årsaken til en så tid- og ressurskrevende omorganisering? Og hvordan har de gått frem for å finne den gode løsningen?

Meld deg på Endringskonferansen ved å gå inn her!

Er det egentlig et behov for at Skatteetaten foretar den organisatoriske endringen dere gjør nå 1. januar 2019, Hans Christian Holte?

Ja, utvilsomt! Verden rundt oss endrer seg stadig raskere. Et eksempel er hvordan økonomien vi skal skattlegge blir digital og global. Da må vi som organisasjon være  både mer digital og mer effektiv. Dagens organisering er hva jeg nesten ville sagt er blitt et lappeteppe av organisatoriske løsninger, sier Holte. Nå blir Skatteetaten skrudd sammen for fremtiden, med en mer smidig og effektiv organisering. Vi går fra geografiske regioner til landsdekkende divisjoner, noe som gir større og mer slagkraftige fagmiljøer. Organiseringen blir mer fleksibel slik at vi raskere kan møte utfordringer og utnytte muligheter som følger av internasjonalisering og digitalisering.

Men dere har brukt 2 år på dette – er ikke det lang tid? Og hvordan får du med deg 6500 medarbeidere på dette?

At 2 år er lenge er jeg ikke enig i. Vi må være sikre på at vi gjør dette skikkelig, og uten risiko for vår produksjon. Når fagområder skal jobbe sammen på nye måter så krever det grundige prosesser for å finne de gode løsningene. De viktigste kriteriene for ny organisasjon har alle medarbeidere vært med på utarbeide. Involvering og forankring på alle nivåer i virksomheten er avgjørende for å lykkes med en så stor organisasjonsendring, og det gjøres kun ved grundig arbeid og endringsledelse over en viss tid, sier Holte.
————————

Om du er nysgjerrig på å høre Skattedirektøren fortelle mer om både behovene for, og selve endringsarbeidet i omorganiseringen i Skatteetaten, så kom på Endringskonferansen den 18.oktober!

På Endringskonferansen 2018 vil du også få høre om innovasjonsarbeidet i Oslo kommunes to bydeler Alna og Stovner, og hvordan Telenor rigger seg for fremtiden med å bygge en læringskultur for å gjøre organisasjonen mer robust. DNB kommer også, og forteller om hvordan de tilpasser organisasjonen for fremtiden med enkelte komptansetiltak. Og mye mer.

Oppdatert informasjon om Endringskonferansen finner du på våre nettsider.

Meld deg på ved å gå inn her!

Kort om Endringskonferansen
Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære. De tre første årene var det Skatteetaten, NAV og Arkivverket som arrangerte konferansen. I år som i fjor er det ACMP Norge som er vertskap. ACMP Norge er et norsk fagnettverk for som deg som jobber med endringsledelse, og vi er en del av den globale organisasjonen Association of Change Management Professionals.

 

Skroll til toppen