Endringskonferansen 2018

Hold av datoen! Torsdag 18. oktober 2018 arrangeres Endringskonferansen, for femte gang,  i Gamle Logen i Oslo.  Meld deg på allerede nå, ved å gå inn på denne lenken!!

Registrering er fra klokken 08:30, og selve programmet begynner klokken 09:00.

Program for dagen:

Hans Christian Holte (Skattedirektør)Skattedirektøren åpner dagen og deler sine erfaringer og refleksjoner fra deres pågående omorganisering hvor formålet er å effektivisere og tilpasse organisasjonen til det norske samfunns behov og krav til offentlig sektor. Les mer her.

Marthe Aune og Iselin Sommereng (Senior HR rådgivere i DNB)
For at DNB skal kunne hevde seg i konkurransen med eksisterende og nye aktører i en stadig mer digital verden trenger banken flere medarbeidere med ny og endret kompetanse. Marthe og Iselin vil dele innsikt i hvordan DNB jobber med kompetanseheving og hvilke konkrete tiltak de gjør. Les mer her.

Fredrik Gulowsen (CEO Nyby)
Norge trenger nye modeller for å løse «omsorgskrisen» man står ovenfor. Ny teknologi og plattformisering skaper nye muligheter og Fredrik Gulowsen fra Nyby vil fortelle hvordan deres plattform kan gjøre det enklere for organisasjoner og grupper å organisere velferdsoppgaver på helt nye måter. Les mer her.

Joakim Slørstad (SVP Learning & Development i Telenor Group)
Kan organisasjonens læringsevne gjøres til et strategisk konkurransefortrinn? Joakim Slørstad fra Telenor vil fortelle om hvordan de arbeider meherd «learning agility» i Telenor med særlig fokus på å bygge egne styrker, samt utvikle den enkelte medarbeiders læringsvaner. I foredraget vil han fortelle om hvordan de konkret har jobbet for å legge til rette for selvdrevet læring gjennom ulike kanaler og verktøy. Les mer her .

Madelene Stolpe (Strategidirektør/ass. bydelsdirektør i Oslo kommune, bydel Stovner) og Margrethe Daae-Qvale (Endringsleder i Oslo kommune, bydel Alna)

Bydelene Stovner og Alna er opptatt av å møte brukernes behov når de utvikler tjenester for offentlig sektor. De vil snakke om hvordan bydelene jobber med innovasjon, tjenesteutvikling og digitalisering. Og ikke minst hvorfor endringsledelse er sentralt for å lykkes med dette! De vil blant annet vise konkrete eksempler på deres strategiske arbeid, arbeidsmetodikk og hvilke prosjekter de nå satser på. Les mer her.

Monica Halvorsen (HR-sjef Tine Salg)                                                                                                                                  Hvordan kan man rigge seg for omstilling og endringer? Tine har jobbet med omstilling og endring i mange år, og ser at de har en stor fordel av det de har rutiner for og som ligger klart når man skal gjøre omstillinger.

Petter Møller (avd.dir Innvoasjon og utvikling i Brønnøysundregistrene) og Bo Meyer  (Spesialrådgiver i Acando) vil fortelle om generelle mekanismer som er i spill når organisasjoner er i endring og hvordan man knytter det opp mot arkitektoniske strukturer – og hvordan utvikling av arkitekturfremstillinger kan brukes i endringsarbeid.

————-

Som konferansier har vi Anders Martinus Tangen. Han er en profesjonell komiker for næringslivet i tillegg til at han holder meget gode og matnyttige foredrag om endringer og omstilling.

På fjorårets konferanse var vi 120 deltakere og i år håper vi at enda flere vil delta. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger i fjor. Her er et par av dem:

«Alt i alt en strålende konferanse som både har vært inspirerende og lærerik.»

«Et variert og godt program kombinert med god mat og tid til nettverksbygging med både offentlige og private aktører gjorde dette til en minnerik dag.»

————————————————————————————————————– 

Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære. De tre første årene var det Skatteetaten, NAV og Arkivverket som arrangerte konferansen. I år som i fjor er det ACMP Norge som er vertskap. ACMP Norge er et norsk fagnettverk for som deg som jobber med endringsledelse, og vi er en del av den globale organisasjonen Association of Change Management Professionals.

 

Skroll til toppen