Om ACMP Norge

ACMP Norge er et norsk fagnettverk for deg som jobber med endringsledelse, og vi er en del av den globale organisasjonen Association of Change Management Professionals.

Formålet med ACMP Norge er å samle og videreutvikle fagmiljøet innen endringsledelse, og skape en arena der både utøvere i endringsfaget, og ledere med endringsbehov, kan møtes.
Vi skal være en uavhengig organisasjon og skal ikke inngå eksklusive samarbeid eller bindinger til organisasjoner, fagmiljøer, selskaper eller andre entiteter, slik at organisasjonens uavhengighet kan trekkes i tvil.

Hva får du som ACMP medlem?

  • Konferanser: Rabattert avgift til globale ACMP konferanser
  • Webinarer; webmøter bare for medlemmer ledet av eksperter innenfor endringsledelse og dagens «best practice» og trender.
  • Ressurser; tilgang til innovative white papers innenfor endringsledelse, presentasjoner fra konferanser, metodikk for endringsledelse (The Standard) og et vell av artikler.
  • CCMP TM; rabattert avgift for sertifiseringskurset Certified Change Management Practioner
  • Tilgang til lokalt chapter; For deg ACMP Norge- et tilgjengelig nettverk for deg, medlemsmøter rabattert.
  • I USA har ACMP også et career center, med formidling av fagspesialistkompetanse til virksomheter, og man kan bidra med frivillig arbeid inn i ACMP.

Kontaktinformasjon for ACMP Norge:

Styreleder: Agnes Beathe Lindeman Steen Fosse
agnes.beathe.steen.fosse@ebit.no

Styremedlemmer:
June Ruud Oppøyen, e-post: june.oppoyen@stretch.no 
Alexander Tresvig, e-post: alexander.tresvig@devoteam.no
Anders Hofset, e-post: anders.hofset@gmail.com
Sigurd Skjæveland, e-post: ssk@a-2.no
Pernille Groth Brodtkorb, e-post: pernille.brodtkorb@enova.no
Tove Iren Juul. e-post: toveirenjuul@hotmail.com

Skroll til toppen