Endringsledelse på liv og død

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus og leverer tjenester innenfor IKT, lønn, personal, logistikk og prosjektgjennomføring. Med 1500 ansatte på ulike lokasjoner som tilsammen betjener alle helseforetak i Helse Sør-Øst er det en formidabel oppgave.

HR direktør Siv Halvorsen og Avdelingsleder for organisasjonsutvikling Synne Skjæret, i Sykehuspartner vil i sitt foredrag fortelle om hvordan Sykehuspartner tenker og jobber med endringsledelse i dag og hva som vil være fokus fremover for å modne organisasjonen ytterliggere på dette området. 

Kan dere utdype litt mer hva dere vil snakke om?

Leder for Organisasjonsutvikling Synne Bertnes Skjæret og HR direktør Siv Halvorsen i Sykehuspartner

Mye av arbeidet i Sykehuspartner HF de kommende årene vil dreie seg om tre sentrale løp – redusere teknisk gjeld, sentralisere og modernisere infrastrukturen og utvikle organisasjonen. Sykehuspartner HF gjør nå et løft for å understøtte Helse Sør-Østs felles mål om «gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.». Dette utfordringsbildet viser at det vil skje mange endringer både innad i Sykehuspartner og i helseforetakene for i tiden som kommer. Da er det viktig at vi har ledere og prosjektledere som alle forstår hva som skal til for å håndtere de menneskelige sidene av endring for å få til ønsket atferd.

Hvilken innsikt vil deltagerne sitte igjen etter foredraget deres?

Deltagerne vil få mer kunnskap om Sykehuspartner som tjenesteleverandør og implementeringen av et felles rammeverk for endringsledelse. I tillegg vil vi også gå inn på hvilke vurderinger som ligger til grunn for at Sykehuspartner gjort dette løftet og hvordan det har blitt utført.

Hvorfor skal folk ha lyst til å høre på deres foredrag?

Vi håper å kunne gi deltakerne innsikt i bakgrunnen for behovet for endringer i store, komplekse virksomheter og hvilke lærdommer vi har gjort oss om viktigheten av å ha et felles rammeverk rundt endringsledelse. Vi kommer også til å dele våre erfaringer fra implementeringen av et endringsledelsesfokus i en stor og livsviktig virksomhet.

Du kan melde deg på til konferansen her

Skroll til toppen